بایگانی‌ها: Services

ترجمه رسمی

در بخش ترجمه رسمی شامل تمامی خدمات ترجمه مدارک و اسنادی است که توسط مترجم رسمی و قسم خورده قوه قضائیه به همراه تاییدات انجام می شود

ترجمه فوری

ترجمه فوری تنها به تعریف ترجمه هشتصد لغت در ساعت نمی باشد . ترجمه فوری یک نیاز است که در قالبهای متن متقاضی به انواع ترجمه رسمی فوری و ترجمه غیر رسمی فوری تقسیم میگردد…

ترجمه شفاهی

مشاغل سراسر جهان امروزه به دلیل نیاز به ارتباط مداوم و چند ملیتی نیاز به مترجم و مفسر حرفه ای دارند لذا خدمات ترجمه و تفسیر در زبان های مختلف…

ترجمه زبان

ترجمه زبان واژه ای است مفهومی که در امر ترجمه مورد استفاده قرار میگیرد و این عمل توسط یک مترجم انجام میپذیرد هدف از ترجمه این است که با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی…

ترجمه سایت

در این بخش نمونه های از خدمات ترجمه سایت به زبان های مختلف خواهیم پرداخت

خدمات دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شامل : دارالترجمی رسمی آلمانی ، دارالترجمه رسمی انگلیسی ، دارالترجمه رسمی عربی ، درالترجمه رسمی فرانسوی ، دارالترجمه رسمی افغانی ،دارالترجمه رسمی روسی ، دارالترجمه رسمی اسلواکی ، دارالترجمه رسمی چینی ,دارالترجمه…