بایگانی دسته برای ترجمه رسمی

ترجمه فوری روسی

دارالترجمه روسی – دارالترجمه رسمی روسی ترجمه فوری روسی ترجمه فوری کلیه مدارک روسی همراه با مهر دادگستری و مهر وزارت خارجه و سفارت روسیه یا سفارت های کشورهای روس زبان ترجمه گواهی و مدارک…

سامانه خدمات کنسولی میخک

سامانه میخک تحت عنوان سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه بوده که برای اقداماتی نظیر بررسی صحت و اصالت مدارک,امور مربوط به گذرنامه , امور مربوط به احوال شخصیه , وکالتنامه و سایر موارد…

ترجمه مدارک شغلی

ترجمه مدارک شغلی اصولا برای اخذ ویزا یا درخواست کار در سایر کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که مدارک شغلی ، بیان کننده شغل و میزان مهارت و سابقه شما در…